Přeskočit na obsah

MAS Partnerství Moštěnka — Kulturní památky

Dotace na revitalizace kulturních památek.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 31. 5. 2024.

Příjemci podpory:

 • Vlastníci památek nebo subjekty s právem hospodaření.

Typy podporovaných aktivit:

 • Projekt je zaměřen na některou z těchto oblastí:
  • revitalizace kulturních památek;
  • expozice;
  • depozitáře;
  • technické zázemí;
  • návštěvnická a edukační centra;
  • restaurování, vybavení pro konzervaci a restaurování;
  • evidence a dokumentace mobiliárních fondů;
  • parkoviště u památek – max. 10 % celkových způsobilých výdajů.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 1 000 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 2 000 000 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 95 %.
  • Státní rozpočet — 0 %.
  • Vlastní zdroje žadatele: 5 %.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 31. 12. 2026.
 • Realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti o podporu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru