Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

MAS Partnerství Moštěnka – Program podpory spolků

runner-888016__340
Share Button

Dotace na zlepšení atraktivity společenských, kulturních, sportovních a volnočasových akcí pořádaných místními spolky a sdruženími v obcích regionu MAS – Partnerství Moštěnka prostřednictvím rozvoje spolupráce a partnerství venkovských spolků a sdružení s místní akční skupinou.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 4. dubna 2022 do 28. dubna 2022 v 15.00 hod.

Příjemci podpory:

 • Registrované místní spolky, sdružení, kluby a neziskové organizace nebo neregistrované skupiny občanů prostřednictvím organizací s právní subjektivitou.
 • Spolek musí zároveň splnit tyto podmínky:
  • sídlí v členské obci MAS – PM a tato hradí řádně členské příspěvky,
  • sídlí v nečlenské obci, která hradí členské příspěvky bez vazby na členství.

Typy podporovaných aktivit:

 • Zlepšení atraktivity společenských, kulturních, sportovních a volnočasových akcí pořádaných místními spolky a sdruženími v obcích regionu MAS – Partnerství Moštěnka prostřednictvím rozvoje spolupráce a partnerství venkovských spolků a sdružení s místní akční skupinou. Prohlubování identifikace místních spolků s regionem.
 • Propagace a udržování společných tradic.
 • Podpora činnosti spolku.
 • Způsobilé výdaje:
  • výdaje spojené s realizací kulturních, sportovních, společenských a dalších tradičních akcí (občerstvení pro účinkující, pořízení pohárů a věcných cen, úhrada hudební produkce…),
  • pořízení drobného vybavení za podmínky, že organizace uspořádá společenskou akci v sezóně 2022.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše podpory na 1 akci: 3 000 Kč.
 • Maximální výše podpory na 1 akci: 8 000 Kč.
 • Spolufinancování žadatele: není určeno.
 • Celková částka na program: 100. 00 Kč v roce 2022.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může v jedné výzvě podat pouze jednu žádost.
 • Organizátor akce, která získá podporu z Programu podpory spolků, umístí v místě konání akce viditelně tabuli s publicitou Komunitně vedeného místního rozvoje, banner s logem MAS a taktéž publicitu uvede na plakátech a pozvánkách podpořené akce. Dále má povinnost účastníky akce veřejně informovat o aktivitách MAS směřujících k podpoře regionu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>