Přeskočit na obsah

MAS Partnerství venkova, z. s. – IROP – Investice do rozvoje sociálních služeb (II.)

Dotace na výstavbu a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 16.9.19 13:00

Příjemci podpory:

 • Nestátní neziskové organizace.
 • Organizační složky státu.
 • Příspěvkové organizace organizačních složek státu.
 • Obce.
 • Organizace zřizované a zakládané obcemi.
 • Dobrovolné svazky obcí.
 • Organizace zřizované a zakládané dobrovolnými svazky obcí.
 • Církve.
 • Církevní organizace.

Typy podporovaných aktivit:

 • Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociálních služeb: 
  • nákup pozemků, staveb, zařízení a vybavení, automobilu, výstavba a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami. Sociální služby jsou definovány zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů.
  • Podporované sociální služby nemohou být určeny výlučně pro seniory.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 400 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 936 293 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 95 %.
  • Státní rozpočet — 0 %.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 30. 6. 2023.
 • Křížové financování není možné.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru