Přeskočit na obsah

MAS Partnerství venkova, z. s. – Opatření OP Z č. 1 Sociální podnikání – neinvestice II.

Dotace se zaměřuje na podporu vzniku nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání. Sociální podnikání zahrnuje podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí. Vytváří pracovní příležitosti pro osoby se znevýhodněním na trhu práce a hraje důležitou roli v místním rozvoji.

Příjem žádostí:

 • Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 31. 1. 2019.

Příjemci podpory:

 • Obchodní korporace.
 • OSVČ.
 • Nestátní neziskové organizace.

Typy podporovaných aktivit:

 • Provozování sociálního podnikání.
 • Vytvoření a zachování pracovních míst pro cílové skupiny.
 • Vzdělávání zaměstnanců z cílových skupin a vzdělávání ostatních zaměstnanců sociálního podniku financovaných z přímých nákladů projektu.
 • Marketing sociálního podniku (pouze jako doplňková aktivita k výše jmenovaným).

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 400 000 CZK.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 2 400 000 CZK.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 85 %.
  • Státní rozpočet — 0 — 15 % dle kategorie žadatele.

Specifika a omezení:

 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu 30. 11. 2021.
 • V rámci jednoho projektu nelze kombinovat více režimů veřejné podpory.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj
[mpress_banner banner=“7705”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru