Přeskočit na obsah

MAS Partnerství venkova, z. s. – Opatření OP Z č. 2 Podpora vzniku pracovních míst a zaměstnatelnosti uchazečů II.

Cílem této dotace je podpořit vznik nových pracovních míst a zvýšení uplatnitelnosti uchazečů z cílových skupin na trhu práce prostřednictvím jejich zvyšování motivace a kvalifikace ve vazbě na potřeby lokálního trhu práce.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 30. 9. 2019, 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Místní akční skupina, Obce, Dobrovolné svazky obcí.
 • Organizace zřizované obcemi, Organizace zřizované kraji, Nestátní neziskové organizace.
 • Obchodní korporace, OSVČ, Poradenské a vzdělávací instituce, Poskytovatelé sociálních služeb, Profesní a podnikatelská sdružení, Sociální partneři.
 • Školy a školská zařízení.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora vytváření nových pracovních míst.
 • Podpora flexibilních forem zaměstnání.
 • Podpora zahájení podnikatelské činnosti.
 • Rozvoj základních kompetencí za účelem snazšího uplatnění na trhu práce.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 400 000 CZK.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 3 800 000 CZK.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 85 %.
  • Státní rozpočet — 0 — 15 % dle kategorie žadatele.

Specifika a omezení:

 • V každém projektu by měla být zařazena aktivita spojená s tvorbou nových udržitelných pracovních míst, umístěním na volná pracovní místa či zprostředkováním zaměstnání.
 • V rámci jednoho projektu nelze kombinovat více režimů veřejné podpory.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru