Přeskočit na obsah

MAS Partnerství venkova, z. s. – Opatření OP Z č. 3 Snazší sladění rodinného a pracovního života II.

Dotace na podporu slaďování pracovního a rodinného života v regionu MAS, na předcházení sociálního vyloučení osob včetně jejich uplatnitelnosti na trhu práce. Realizací projektů se tedy předpokládá pozitivní dopad zejména pro rodiny s dětmi.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 30. 9. 2019, 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Obce; Dobrovolné svazky obcí; Organizace zřizované obcemi; Organizace zřizované kraji; Nestátní neziskové organizace; Obchodní korporace; OSVČ; Poradenské a vzdělávací instituce; Školy a školská zařízení.

Typy podporovaných aktivit:

 • Zařízení, která doplní chybějící kapacitu stávajících institucionálních forem zařízení pro děti mladšího školního věku (typu školní družiny, kluby).
 • Příměstské tábory pro děti mladšího školního věku v době školních prázdnin.
 • Dětské skupiny pro podniky i veřejnost (vznik, transformace a provoz dětských skupin dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině v platném znění; živnosti volné a vázané dle živnostenského zákona).

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 400 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 4 058 000 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 85 %.
  • Státní rozpočet — 0 — 15 % dle kategorie žadatele.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 31. 12. 2022
 • V rámci jednoho projektu nelze kombinovat více režimů veřejné podpory.
 • V rámci této výzvy není využití křížového financování umožněno.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru