Přeskočit na obsah

MAS Partnerství venkova, z. s. – Opatření OPZ č. 4 Podpora sociálních služeb a sociálního začleňování v rámci komunity II.

Cílem dotace je podpora sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených prostřednictvím aktivit zaměřených na prevenci sociálního vyloučení osob, služeb poskytovaných terénní a ambulantní formou a komunitní sociální práce. Záměrem této Výzvy je tedy zvýšit dostupnost sociálních služeb a snížit tak riziko sociálního vyloučení osob, které bez podpory nejsou často schopny řešit svoji obtížnou životní situaci.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 6. 11. 2018, 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Organizace zřizované obcemi.
 • Nestátní neziskové organizace.
 • Poskytovatelé sociálních služeb.

Typy podporovaných aktivit:

 • Odborné sociální poradenství.
 • Terénní programy.
 • Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.
 • Raná péče.
 • Krizová pomoc.
 • Kontaktní centra.
 • Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež.
 • Sociální rehabilitace.
 • Sociálně terapeutické dílny.
 • Služby následné péče.
 • Podpora samostatného bydlení.
 • Osobní asistence.
 • Odlehčovací služby.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 400 000 CZK.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 2 400 000 CZK.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 85 %.
  • Státní rozpočet — 0 — 15 % dle kategorie žadatele.

Specifika a omezení:

 • Jednotlivé aktivity lze při realizaci projektů mezi sebou navzájem kombinovat. Z popisu projektu však musí být jasně zřejmé, které činnosti spadají do dané aktivity a stejně tak musí být náklady na jednotlivé typy aktivit odděleny v rozpočtu projektu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj
[mpress_banner banner=“7705”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru