Přeskočit na obsah

MAS Ploština – IROP – Rozvoj sociálních služeb

Dotace na rozvoj sociálních služeb, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 14. 2. 2019, 16:00.

Příjemci podpory:

 • Obce, organizace zřizované kraji, organizace zakládané kraji.
 • Organizace zřizované obcemi, organizace zakládané obcemi.
 • Dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované dobrovolnými svazky obcí.
 • Organizace zakládané dobrovolnými svazky obcí, příspěvkové organizace organizačních složek státu.
 • Nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace.

Typy podporovaných aktivit:

 • Nákup pozemků, staveb, zařízení a vybavení.
 • Nákup automobilu.
 • Výstavba a stavební úpravy.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace činí 3 734 730 Kč.
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu není stanovena.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu není stanovena.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 95 %.
  • Státní rozpočet — 0 %.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 30. 06. 2023.
 • V rámci této výzvy není využití křížového financování umožněno.
 • Výdaje spojené s realizací projektu za hranicí území MAS jsou vždy nezpůsobilé.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru