Přeskočit na obsah

MAS Ploština – IROP – Sociální podnikání

Dotace na založení nového podnikatelského subjektu,  rozšíření stávajícího podniku, který v době podání žádosti není sociálním podnikem.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 5. 11. 2020, 16:00.

Příjemci podpory:

 •  Osoby samostatně výdělečně činné, obchodní korporace, nestátní neziskové organizace; církve; církevní organizace.

Typy podporovaných aktivit:

 • Vznik nového sociálního podniku: 
  • Založením nového podnikatelského subjektu.
  • Rozšířením stávajícího podniku, který v době podání žádosti není sociálním podnikem.
 • Rozšíření podniku v rámci stávajícího podnikatelského subjektu, který je v době podání žádosti sociálním podnikem a splňuje principy sociálního podnikání a zároveň dochází k jednomu z  následujících kroků: 
  • Rozšíření nabízených produktů a služeb.
  • Rozšíření prostorové kapacity podniku.
  • Rozšíření stávajících nebo vznik nových podnikatelských aktivit OSVČ .

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 500 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu  1 112 527 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 95 %.
  • Státní rozpočet — 0 %.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 30. 06. 2023.
 • Realizací projektu vznikne nová podnikatelská aktivita  nebo dojde k rozšíření nabízených produktů a služeb.
 • Rozšíření musí být propojené s personálním rozšířením.
 • V rámci této výzvy není využití křížového financování umožněno.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru