Přeskočit na obsah

MAS Ploština — OP TAK — Technologie pro MAS

Dotace na pořízení nových technologických zařízení a vybavení vč. potřebné infrastruktury, dále pořízení výrobních strojů a zařízení, které nejen zvýší technologickou úroveň MSP a jejich konkurenceschopnost, ale umožní také digitalizaci a automatizaci výroby a zefektivní poskytování služeb nebo vytvoří podmínky pro jejich zavedení.

Příjem žádostí:

 • Termín ukončení příjmů žádostí je prodloužen od 20. 3. 2024, 15:00 do 10. 5. 2024, 15:00.

Příjemci podpory:

 • MSP — podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba, která má přidělené české IČ a je oprávněna k podnikání.
 • Mikro, malý a střední podnik s historií min. 2 roky.

Typy podporovaných aktivit:

 • Pořízení nových technologických zařízení a vybavení vč. potřebné infrastruktury, dále pořízení výrobních strojů a zařízení, které nejen zvýší technologickou úroveň MSP a jejich konkurenceschopnost, ale také digitalizaci a automatizaci výroby a zefektivní poskytování služeb nebo vytvoří podmínky pro jejich zavedení.
 • Jedná se o následující aktivity: 
  • a) Robotizace, automatizace, digitalizace,
  • b) Web, cloud,
  • c) Komunikační a identifikační Infrastruktura.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt činí: 125 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů na projekt činí: 1 070 000 Kč.
 • Míra podpory: 50 %.

Specifika a omezení:

 • Území MAS vymezené ve schválené strategii CLLD – Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Ploština, z.s. na období 2021–2027: Brumov – Bylnice, Valašské Klobouky, Vlachovice, Újezd, Vysoké Pole, Drnovice, Loučka, Tichov, Vlachova Lhota, Křekov, Haluzice, Poteč, Jestřabí, Štítná nad Vláří – Popov, Nedašov, Návojná, Nedašova Lhota.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru