Přeskočit na obsah

MAS Podbrněnsko — Malé projekty

Cílem této výzvy je podpora drobných, zajímavých, inovativních, netradičních projektů na území MAS Podbrněnsko.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 20. 4. 2020 do 15:00

Příjemci podpory:

 • Spolky.
 • Církve a jejich organizace.
 • Příspěvkové organizace.
 • Neformální skupiny, jednotlivci.

Typy podporovaných aktivit:

 • Příklady podporovaných aktivit: 
  • Umístění odpočinkových prvků do krajiny.
  • Čištění studánek, potoků.
  • Renovace, rekonstrukce laviček, zajímavých míst.
  • Projekty podporující obecně prospěšné aktivity.
  • Cokoliv co souvisí se zlepšením kvality života v obci a regionu.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 3 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 10 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Příjemce dotace musí mít prokazatelně bydliště/sídlo/provozovnu na území MAS Podbrněnsko a musí v daném území vykazovat činnost.
 • Žadatel může podat pouze 1 projekt.
 • Podpořené akce musí být realizovány: od 1. 6. 2020 do 30. 11. 2020.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru