Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

MAS Podhostýnska – Programový rámec PRV

soybean-field-1610754__340
Share Button

Cílem Programu rozvoje venkova  je konkurenceschopné zemědělství, udržitelné řízení přírodních zdrojů, pozitivní opatření v oblasti klimatu a vyvážený územní rozvoj venkovských oblastí.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 15. 03. 2021 do 15. 04. 2021.

Příjemci podpory:

 • 1 Zemědělský podnikatel..
 • 2 Podnikatelské subjekty (FO a PO) – mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech, jakož i zemědělci.
 • 3 Držitelé (vlastníci, nájemci, pachtýři nebo vypůjčitelé) lesů, kteří jsou soukromými osobami, jejich sdruženími s právní subjektivitou nebo spolky, vysokými školami se školním lesním podnikem, středními školami nebo učilišti se školním polesím, obcemi, právnickými osobami zřízenými nebo založenými obcemi nebo kraji nebo jsou dobrovolnými svazky obcí.
 • 4 Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí, dále školské právnické osoby vykonávající činnost škol a zapsané ve školském rejstříku, které nejsou zřízeny krajem či organizační složkou státu, nestátní neziskové organizace (spolek, ústav, o.p.s.), registrované církve a náboženské společnosti a evidované (církevní) právnické osoby.

Typy podporovaných aktivit:

 • 1 Konkurenceschopné zemědělství.
 • 2 Diverzifikace zemědělství a rozvoj mikropodniků.
 • 3 Konkurenceschopné lesnictví.
 • 4 Aktivní venkov:
  • a) Veřejná prostranství.
   b) Mateřské a Základní školy.
   c) Hasičské zbrojnice (JPO V).
   d) Obchody pro obce.
   e) Vybrané kulturní památky.
   f) Kulturní a spolkové zařízení včetně knihoven.
   g) Stezky.
   h) Muzea a expozice pro obce.

Forma a výše podpory:

 • 1 Celková alokace činí 2 300 000 Kč.
 • 2 Celková alokace činí 1 600 000 Kč.
 • 3 Celková alokace činí 1 333 571 Kč.
 • 4 Celková alokace činí    800 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • 4 f) Nezpůsobilými výdaji jsou hřiště a prostory sloužící pro sportovní aktivity, tj. sportoviště a zařízení pro sport včetně jejich zázemí.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>