Přeskočit na obsah

MAS Podhostýnska, z.s. – IROP – Hasičské vybavení

Dotace na posílení vybavení základních složek integrovaného záchranného systému technikou a věcnými prostředky k zajištění jejich připravenosti s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 15. 10. 2021, 17:00:000.

Příjemci podpory:

 • Ministerstvo vnitra – generální ředitelství HZS ČR.
 • Hasičské záchranné sbory krajů.
 • Záchranný útvar HZS ČR.
 • Obce, které zřizují jednotky požární ochrany (§ 29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně) – jednotky sboru dobrovolných hasičů kategorie II a III) podle přílohy zákona o požární ochraně).
 • Ministerstvo vnitra – Policejní prezidium ČR.
 • Krajská ředitelství Policie ČR.
 • Kraje (kromě hl. m. Prahy) jako zřizovatelé zdravotnické záchranné služby krajů.
 • Státní organizace, která zřizuje jednotku HZS podniku s územní působností.

Typy podporovaných aktivit:

 • Technika pro integrovaný záchranný systém:
 • Posílení vybavení základních složek integrovaného záchranného systému technikou a věcnými prostředky k zajištění jejich připravenosti s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům.
 • Pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro: 
  • odstraňování důsledků nadprůměrných sněhových srážek a masivních námraz.
  • výkon činností spojených s orkány a větrnými smrštěmi.
  • výkon činností spojených s extrémním suchem.
  • výkon činností v souvislosti s únikem nebezpečných látek.
 • Stanice integrovaného záchranného systému: 
  • Zajištění adekvátní odolnosti stanic IZS s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům.
  • Stavby, stavební úpravy, úprava vnějších prostor a pořízení vybavení stanice základní složky IZS za účelem zvýšení odolnosti stanice vůči účinkům mimořádné události tak, aby mohly plnit své úkoly v podmínkách mimořádné události a byly zajištěny podmínky pro rychlý výjezd složek IZS k mimořádné události.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 50 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 1 067 634,39 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 95 %.
  • Státní rozpočet — 0 %.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 31. 12. 2022.
 • V rámci této výzvy není využití křížového financování umožněno.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru