Přeskočit na obsah

MAS Podhůří Železných hor — Výzva č. 1 OP ŽP – výsadba dřevin

Dotace na zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 2. 1. 2020, 12:00 h.

Příjemci podpory:

 • Kraje, Obce a města, Svazky obcí, Organizační složky státu, Státní podniky, Příspěvkové organizace, Veřejné výzkumné instituce, Veřejnoprávní instituce, Vysoké školy a školská zařízení, Nestátní neziskové organizace, Církve a náboženské společnosti a jejich svazy, Obchodní společnosti a družstva, Podnikatelské subjekty, Fyzické osoby – podnikající, Fyzické osoby – nepodnikající.

Typy podporovaných aktivit:

 • Výsadby na nelesní půdě zahrnující: 
  • Založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí.
  • Zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES.
  • Liniové a skupinové výsadby dřevin (stromořadí, remízy, založení nebo obnova krajinného prvku), výsadby posilující ekologicko-stabilizační funkce významných krajinných prvků.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých realizačních výdajů projektu: 100 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých realizačních výdajů projektu: 7 859 990 Kč.
 • Maximálně 85 % celkových způsobilých výdajů. Míra spolufinancování je 15 %.

Specifika a omezení:

 • Datum ukončení realizace projektu je do 31. 12. 2023.
 • Nelze opětovně financovat projekty, které již byly podpořeny v rámci OPŽP 2007 – 2013 a žadatel se zavázal v době udržitelnosti k plnění cílů podpory.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru