Přeskočit na obsah

MAS Podlipansko — Dotace z Fondu kultury a sportu MAS Podlipansko

Cílem dotačního systému, vystavěného na principu vícezdrojového financování, je efektivně podporovat různorodé kulturní a sportovní aktivity, na nichž budou moci dle své volby participovat občané všech věkových, sociálních a vzdělanostních skupin.

Příjem žádostí:

  • Žádost o dotaci podá žadatel v termínu od 3. 4. 2024 do 31. 5. 2024.

Příjemci podpory:

  •  NNO, která má sídlo na území MAS Podlipansko, o.p.s. a na tomto území i působí.

Typy podporovaných projektů:

  • Dotace na podporu různorodé kulturní a sportovní aktivity, na nichž budou moci dle své volby participovat občané všech věkových, sociálních a vzdělanostních skupin.
  • Dotace se poskytuje na jednorázové či déle trvající kulturní a sportovní aktivity lokálního charakteru, které se realizují na území MAS Podlipansko a které výrazně přispějí k obohacení kulturního a sportovního života místních občanů.

Forma a výše podpory:

  • Pro tento rok bude rozděleno celkem 50 000 Kč.
  • Podporu v max. výši 10 000 Kč.

Specifika a omezení:

  • Každá NNO si může podat pouze jednu žádost do FKS v příslušném roce.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru