Přeskočit na obsah

MAS Podlipansko — IROP — Hasiči

Dotace na podporu jednotek sboru dobrovolných hasičů kategorie jednotek požární ochrany II, III a IV.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 7. 12. 2023, 14:00 hod. do 28. 3. 2024, 14:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Obce, které zřizují jednotky sboru dobrovolných hasičů zařazené do kategorie jednotek požární ochrany II, III a V (§ 29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů).

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů kategorie jednotek požární ochrany II, III a IV.:
  • Výstavba a rekonstrukce požárních zbrojnic;
  • Pořízení požární techniky, věcných prostředků požární ochrany;
  • Vybudování a revitalizace umělých vodních požárních nádrží v obcích.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 130 000 CZK.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 3 000 000 CZK.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR) — 80 %.
  • Státní rozpočet (SR) — 15 %
  • Vlastní zdroje žadatele: 5 %.

Specifika a omezení:

 • Realizace projektu nesmí být formálně ani fyzicky ukončena před podáním žádosti o podporu v MS2021+, tedy i před podáním projektového záměru do výzvy MAS.
 • Realizace může být ukončena před vydáním prvního právního aktu/rozhodnutí. Nejzazší datum ukončení realizace projektu je do 30. 6. 2029.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru