Přeskočit na obsah

MAS Podlipansko — IROP — Podpora památek

Dotace na revitalizace kulturních památek, vybavení městských a obecních muzeí.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 7. 12. 2023, 14:00 hod. do 28. 3. 2024, 14:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Aktivita Revitalizace kulturních památek — vlastníci památek, subjekty s právem hospodaření.

Typy podporovaných aktivit:

 • Revitalizace kulturních památek:
  • revitalizace kulturních památek;
  • expozice;
  • depozitáře;
  • technické zázemí;
  • návštěvnická a edukační centra;
  • restaurování, vybavení pro konzervaci a restaurování;
  • evidence a dokumentace mobiliárních fondů;
  • parkoviště u památek – max. 10 % celkových způsobilých výdajů.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt: 300 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů na projekt: 3 000 000 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt:
  • Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR) — 80 %.
  • Státní rozpočet (SR) — 15 %
  • Vlastní zdroje žadatele: 5 %.

Specifika a omezení:

 • Místo realizace se musí nacházet na území MAS Podlipansko, o.p.s. vymezeném ve schválené strategii CLLD

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru