Přeskočit na obsah

MAS Podřipsko — Podpora komunitního života na Podřipsku

Cílem výzvy je podpořit projekty zaměřené na drobný komunitní život, spolkovou činnost v území (např. společenské, sportovní, kulturní akce, předávání znalostí, informační akce, aktivizace místního potenciálu). V rámci realizace těchto projektů může proběhnout drobná obnova a údržba občanské vybavenosti a veřejného prostoru nebo nákup drobných předmětů a drobného vybavení nezbytných pro realizaci aktivity.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 13. června 2022 a ukončen 24. června 2022 ve 14:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Obecně prospěšná společnost.
 • Spolek.
 • Ústav.
 • Školy a školská zařízení.
 • Církev nebo církevní organizace.

Typy podporovaných aktivit:

 • Cílem výzvy je podpořit projekty zaměřené na drobný komunitní život, spolkovou činnost v území (např. společenské, sportovní, kulturní akce, předávání znalostí, informační akce, aktivizace místního potenciálu).
 • V rámci realizace těchto projektů může proběhnout drobná obnova a údržba občanské vybavenosti a veřejného prostoru nebo nákup drobných předmětů a drobného vybavení nezbytných pro realizaci aktivity.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 10 000 CZK.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 30 000 CZK.
 • Míra podpory činí 85 %.

Specifika a omezení:

 • Místo realizace akce musí být na území působnosti MAS Podřipsko a zároveň na území Ústeckého kraje.
 • Projekt musí být zrealizován nejpozději do konce roku 2022.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru