Přeskočit na obsah

MAS Pohoda – IROP – Infrastruktura škol a zájmového a neformálního vzdělávání I

Dotace na stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení za účelem zajištění dostatečné kapacity kvalitních a cenově dostupných zařízení péče o děti do tří let, dětských skupin a mateřských škol v území, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 31. 8. 2019, 13:00.

Příjemci podpory:

  • Kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu.

Typy podporovaných aktivit:

  • Infrastruktura předškolního vzdělávání: 
    • Stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení za účelem zajištění dostatečné kapacity kvalitních a cenově dostupných zařízení péče o děti do tří let, dětských skupin a mateřských škol v území, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit.
  • Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol: 
    • Stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory).
    • Rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury ve vazbě na budování bezbariérovosti škol.
    • Zvýšení kapacit škol ve vazbě na území se sociálně vyloučenou lokalitou, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit.
  • Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání: 
    • Stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory).

Forma a výše podpory:

  • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 200 000 Kč.
  • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 2 154 799 Kč.
  • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
    • Evropský fond pro regionální rozvoj — 95 %.
    • Státní rozpočet — 0 %.

Specifika a omezení:

  • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 31. 12. 2021.
  • Křížové financování není možné.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru