Přeskočit na obsah

MAS POLIČSKO z.s. – OP Z — Podpora zvýšení zaměstnanosti na Poličsku – O CLLD 14 – II.

Dotace na podporu zaměstnanosti, rozvinutí spolupráce místních aktérů v oblasti zaměstnanosti, přiblížení pomoci nezaměstnaným a dalším osobám (vč. neaktivních). Podpořit flexibilní formy zaměstnání, prostupné zaměstnávání, usnadnit získávání pracovních návyků a zkušeností jak dlouhodobě nezaměstnaným, absolventům, tak dalším znevýhodněným skupinám nezaměstnaných.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 24. 4. 2019, 12:00 hodin do 14.6. 2019, 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Obce; Dobrovolné svazky obcí; Příspěvkové organizace; Nestátní neziskové organizace.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora opatření v oblasti zaměstnanosti: 
  • Příprava osob z cílových skupin ke vstupu či návratu na trh práce.
  • Zvyšování zaměstnanosti cílových skupin.
  • Podpora udržitelnosti cílových skupin na trhu práce.
  • Podpora prostupného zaměstnávání.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu:4500 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 4 673 250 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 85 %.
  • Státní rozpočet — 10 — 15 % dle kategorie žadatele.

Specifika a omezení:

 • Datum ukončení realizace projektu je do 31. 12. 2022.
 • V rámci této výzvy není využití křížového financování umožněno.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7705”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru