Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

MAS Pomalší– IROP – Komunitní centra

team-3373638__340
Share Button

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury komunitního centra včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 8. 12. 2020, 14:00 do 15. 1. 2021, 14:00.

Příjemci podpory:

 • Kraje a organizace zřizované a zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, dobrovolné svazky obcí a organizace zřizované a zakládané dobrovolnými svazky obcí, nestátní neziskové organizace církve, církevní organizace.

Typy podporovaných aktivit:

 • Rozvoj komunitních center:
  • rekonstrukce a stavební úpravy existujícího objektu a rekonstrukce a stavební úpravy existujícího objektu a zázemí pro poskytování aktivit komunitních center včetně sociálních služeb, budou-li v projektu poskytovány,
  • nákup pozemků, budov a staveb,
  • pořízení automobilu pro poskytování terénních a ambulantních sociálních služeb,
  • vybavení pro zajištění provozu zařízení,
  • stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury komunitního centra včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: není stanovena.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 1 073 000 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt:
  • Evropský fond pro regionální rozvoj – 95 %.
  • Státní rozpočet – 0 %.

Specifika a omezení:

 • Datum ukončení realizace projektu je do 31. 12. 2022.
 • V rámci této výzvy není využití křížového financování umožněno.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>