Přeskočit na obsah

MAS Pomalší — OP TAK – Podpora technologií pro malé a střední podniky

Dotace na podporu MSP prostřednictvím pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení, SW řešení, IT infrastruktury a služeb.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 19. ledna 2024, 00:01 hod. do 21. února 2024, 12:00:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba, která má přidělené české IČ a je oprávněna k podnikání (MSP).
 • Mikro, malý a střední podnik s historií min. 2 roky tj.

Typy podporovaných aktivit:

 • Pořízení nových technologických zařízení a vybavení vč. potřebné infrastruktury, dále pořízení výrobních strojů a zařízení, které nejen zvýší technologickou úroveň MSP a jejich konkurenceschopnost, ale také digitalizaci a automatizaci výroby a zefektivní poskytování služeb nebo vytvoří podmínky pro jejich zavedení.
  • Jedná se o následující aktivity:
   • a) Robotizace, automatizace, digitalizace.
   • b) Web, cloud.
   • c) Komunikační a identifikační Infrastruktura.

Forma a výše podpory:

 • Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 250 000 Kč.
 • Dotace na projekt je poskytována maximálně do výše 2 140 000 Kč.
 • Maximální výše způsobilých výdajů projektu činí 50 %.

Specifika a omezení:

 • Délka realizace projektu 12 měsíců.
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu 30. 6. 2026.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru