Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

MAS Posázaví – IROP – Vzdělávání

kids-2985782__340
Share Button

Dotace bude směřovat do infrastruktury pro předškolní vzdělávání i pro vzdělávání na základních školách budou podporovány stavby, stavební úpravy, nákup pozemků a nemovitostí, vybavení budov a učeben, a to za účelem zvýšení nedostatečné kapacity kvalitních a cenově dostupných zařízení péče o děti v předškolním věku i školním věku na území, kde je prokazatelný nedostatek těchto zařízení.

Příjem žádostí:

 • Datum podání žádostí o podporu: do 24. 7. 2019, 12 hodin.

Příjemci podpory:

 • Aktivita Infrastruktura pro předškolní vzdělávání:
  • Zařízení péče o děti do 3 let, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, školy a školská zařízení v oblasti předškolního vzdělávání, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit v oblasti předškolního vzdělávání a péče o děti, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace.
 • Aktivita Infrastruktura základních škol:
  • Obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace.
 • Aktivita Celoživotní vzdělávání,  Zájmové a neformální vzdělávání mládeže:
  • Obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace, školy a školská zařízení v oblasti předškolního a základního vzdělávání, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.

Typy podporovaných projektů:

 • Aktivita Infrastruktura pro předškolní vzdělávání:
  • Stavby a stavební práce spojené s výstavbou nové infrastruktury včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí, rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti), nákup pozemků a staveb (nemovitostí) pořízení vybavení budov a učeben, pořízení kompenzačních pomůcek.
  • Podpora může být poskytnuta na zvýšení kapacity mateřských škol, dětských skupin, služeb péče o děti do tří let věku v denním režimu.
  • Pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti.
  • Spolků zajišťujících péči o děti do 3 let a předškolní vzdělávání dětí dle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (např. lesní školky, mateřská centra, předškolní kluby).
 • Aktivita Infrastruktura základních škol:
  • Stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury základních škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí,  rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.), nákup pozemků a staveb (nemovitostí), pořízení vybavení budov a učeben, pořízení kompenzačních pomůcek, zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu, budování bezbariérovosti škol.
 • Aktivita Celoživotní vzdělávání,  Zájmové a neformální vzdělávání mládeže:
  • přístavby, nástavby a stavební práce spojené s vybudováním infrastruktury pro zájmové,  neformální a celoživotní vzdělávání,
  • rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení  bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.),
  • nákup pozemků a staveb (nemovitostí) pořízení vybavení budov a učeben pořízení kompenzačních pomůcek.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů je 500 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů je 10 000 000 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt:
  • Evropský fond pro regionální rozvoj 95 %.
  • Státní rozpočet 0 %.

Specifika a omezení:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>