Přeskočit na obsah

MAS Posázaví – IROP – Vzdělávání

Dotace bude směřovat do infrastruktury pro předškolní vzdělávání i pro vzdělávání na základních školách budou podporovány stavby, stavební úpravy, nákup pozemků a nemovitostí, vybavení budov a učeben, a to za účelem zvýšení nedostatečné kapacity kvalitních a cenově dostupných zařízení péče o děti v předškolním věku i školním věku na území, kde je prokazatelný nedostatek těchto zařízení.

Příjem žádostí:

 • Datum podání žádostí o podporu: do 18. 7. 2021, 12:00.

Příjemci podpory:

 • Aktivita Infrastruktura pro předškolní vzdělávání: 
  • Zařízení péče o děti do 3 let, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, školy a školská zařízení v oblasti předškolního vzdělávání, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit v oblasti předškolního vzdělávání a péče o děti, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace.

Typy podporovaných projektů:

 • Aktivita Infrastruktura pro předškolní vzdělávání: 
  • Stavby a stavební práce spojené s výstavbou nové infrastruktury včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí, rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti), nákup pozemků a staveb (nemovitostí) pořízení vybavení budov a učeben, pořízení kompenzačních pomůcek.
  • Podpora může být poskytnuta na zvýšení kapacity mateřských škol, dětských skupin, služeb péče o děti do tří let věku v denním režimu.
  • Pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti.
  • Spolků zajišťujících péči o děti do 3 let a předškolní vzdělávání dětí dle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (např. lesní školky, mateřská centra, předškolní kluby).

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů je 500 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů je 7 628 117,90 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj 95 %.
  • Státní rozpočet 0 %.

Specifika a omezení:

 • Projektové záměry musí být v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru