Přeskočit na obsah

MAS Pošumaví – IROP – Kulturní památky

Dotace na ochranu kulturního dědictví a využití potenciálu kulturního dědictví pro turismus  v území MAS Pošumaví.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 02. 05. 2024, 8:00 do 30. 06. 2024, 22:00.

Příjemci podpory:

 • Vlastníci památek.
 • Subjekty s právem hospodaření.

Typy podporovaných aktivit:

 • Revitalizace kulturních památek: 
  • revitalizace kulturních památek;
  • expozice;
  • depozitáře;
  • technické zázemí;
  • návštěvnická a edukační centra;
  • restaurování, vybavení pro konzervaci a restaurování;
  • evidence a dokumentace mobiliárních fondů;
  • parkoviště u památek – max. 10 % celkových způsobilých výdajů.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 500 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 3 000 000 Kč.
 • Míra podpory — 95 %.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 30. 06. 2027.
 • Realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti o podporu v MS 2021+.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru