Přeskočit na obsah

MAS Pošumaví – IROP – Mobilita sociálních služeb

Dotace na nákup mobilních prostředků pro poskytování sociálních služeb, sociální prevence a odborného poradenství, zejména v malých obcích a odlehlých lokalitách rozlehlého území MAS Pošumaví.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. 11. 2021, 9:00 do 15. 12. 2021, 9:00.

Příjemci podpory:

 • Nestátní neziskové organizace.
 • Obce.
 • Organizace zřizované obcemi.
 • Organizace zakládané obcemi.
 • Organizace zřizované kraji.
 • Organizace zakládané kraji.
 • Příspěvkové organizace organizačních složek státu.
 • Církevní organizace.

Typy podporovaných aktivit:

 • Nákup mobilních prostředků pro poskytování sociálních služeb, sociální prevence a odborného poradenství, zejména v malých obcích a odlehlých lokalitách rozlehlého území MAS Pošumaví,
 • pořízení vybavení pro činnost mobilních a ambulantních služeb potřebnými pomůckami pro práci v terénu,
 • zajištění mobility pro osoby se zdravotním postižením v regionu, a tím kompenzace jejich sociálního vyloučení v důsledku zdravotních nebo věkových důvodů.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu limit není stanoven.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 226 606,91 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 95 %.
  • Státní rozpočet — 0 %.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 30. 06. 2023.
 • Podporované sociální služby nemohou být určeny výlučně pro seniory.
 • Křížové financování není možné.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru