Přeskočit na obsah

MAS Pošumaví – IROP – Sociální podnikání

Dotace na vznik nového sociálního podniku a na rozšíření stávajícího  podniku,  který  v době  podání žádosti není sociálním podnikem.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 30. 9. 2019, 12:00.

Příjemci podpory:

 • Obchodní korporace vymezené zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (pouze  malé a střední podniky).
 • Nestátní neziskové organizace.
 • Církevní organizace.

Typy podporovaných aktivit:

 • 1. Vznik nového sociálního podniku: 
  • založením nového podnikatelského subjektu.
  • rozšířením  stávajícího  podniku,  který  v době  podání žádosti není sociálním podnikem.
 • 2. Rozšíření podniku v rámci stávajícího podnikatelského subjektu, který je v době podání žádosti sociálním podnikem a splňuje principy sociálního podnikání a zároveň dochází k jednomu z následujících kroků: 
  • rozšíření nabízených produktů a služeb.
  • rozšíření prostorové kapacity podniku.
  • zavedení nových technologií výroby.
  • zefektivnění procesů podniku.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 400 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 1 500 000 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 95 %.
  • Státní rozpočet — 0 %.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 31. 12. 2021.
 • Rozšíření musí být propojené s personálním rozšířením.
 • Křížové financování není možné.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru