Přeskočit na obsah

MAS Pošumaví – IROP – Technika pro JSDHO

Dotace na posílení vybavení jednotek SDH obcí kategorie JPO a III specializovanou techniku a věcnými prostředky k zajištění jejich připravenosti s důrazem  na přizpůsobení se změnám  klimatu a novým rizikům.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 9. 11. 2018, 12:00.

Příjemci podpory:

 • Obce,  které  zřizují  jednotky  požární  ochrany  (§  29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární  ochraně): jednotky sboru  dobrovolných  hasičů  kategorie  II  a  III  podle přílohy zákona o  požární ochraně.

Typy podporovaných aktivit:

 • Posílení vybavení jednotek SDH obcí kategorie JPO II a III specializovanou technikou a věcnými prostředky k zajištění připravenosti s důrazem na  přizpůsobení se změnám  klimatu a novým rizikům. 
  • Pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro odstraňování důsledků  nadprůměrných sněhových srážek a masivních námraz (ORP Nepomuk, Sušice, Klatovy,  Domažlice).
  • Pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro výkon činností spojených s  orkány a větrnými smrštěmi (ORP Nepomuk, Klatovy, Domažlice).
  • Pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro výkon činností spojených s  extrémním suchem (ORP Nepomuk).
  • Pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro výkon činností v souvislosti s  haváriemi spojenými s únikem nebezpečných látek (ORP Sušice, Klatovy, Domažlice).

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 150 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 700 000 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 95 %.
  • Státní rozpočet — 0 %.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 31. 12. 2020.
 • Území MAS vymezené ve schválené strategii CLLD a zároveň nacházející se na ORP Klatovy,  Sušice, Domažlice a Nepomuk.
 • Křížové financování není možné.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru