Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

MAS Pošumaví – Programový rámec PRV

stažený soubor
Share Button

Cílem Programu rozvoje venkova je konkurenceschopné zemědělství, udržitelné řízení přírodních zdrojů, pozitivní opatření v oblasti klimatu a vyvážený územní rozvoj venkovských oblastí.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 20. 04. 2021 do 20. 05. 2021.

Příjemci podpory:

 • 1 Zemědělský podnikatel, výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu, výrobce krmiv, nebo jiný subjekt aktivní ve zpracování, uvádění na trh a vývoji zemědělských produktů.
 • 2 Držitelé (vlastníci, nájemci, pachtýři nebo vypůjčitelé) lesů, kteří jsou soukromými osobami, jejich sdruženími s právní subjektivitou nebo spolky, vysokými školami se školním lesním podnikem, středními školami nebo učilišti se školním polesím, obcemi, právnickými osobami zřízenými nebo založenými obcemi nebo kraji nebo jsou dobrovolnými svazky obcí.
 • 3 Podnikatelské subjekty (FO a PO) – mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech, jakož i zemědělci.
 • 4 Obec nebo zemědělský podnikatel.
 • 5 Držitelé (vlastníci, nájemci, pachtýři nebo vypůjčitelé) lesů, kteří jsou fyzickými nebo soukromými právnickými osobami, včetně sdružení s právní subjektivitou nebo spolků, vysokými školami se školním lesním podnikem, středními školami nebo učilišti se školním polesím, obcemi, právnickými osobami zřízenými nebo založenými obcemi nebo kraji nebo jsou dobrovolnými svazky obcí.

Typy podporovaných aktivit:

 • 1 Zpracování zemědělské produkce a její uplatnění na trhu.
 • 2 Podpora lesního hospodaření a šetrných technologií včetně zpracování.
 • 3 Diverzifikace nezemědělských činností pro posilování venkovské ekonomiky.
 • 4 Podpořit původní krajinný ráz obnovou polních cest.
 • 5 Podpora rekonstrukce a výstavby lesnické infrastruktury.

Forma a výše podpory:

 • 1 Celková alokace činí    700 000 Kč.
 • 2 Celková alokace činí 2 058 365 Kč.
 • 3 Celková alokace činí    700 000 Kč.
 • 4 Celková alokace činí 5 900 000 Kč.
 • 5 Celková alokace činí 3 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • 2 V případě investic do techniky a technologie pro lesní hospodářství se podpora vztahuje pouze na stroje, které jsou určeny pro hospodaření na PUPFL45; C.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>