Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

MAS Pošumaví – Programový rámec PRV

stažený soubor
Share Button

Cílem Programu rozvoje venkova je konkurenceschopné zemědělství, udržitelné řízení přírodních zdrojů, pozitivní opatření v oblasti klimatu a vyvážený územní rozvoj venkovských oblastí.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 11. 5. 2022 do 26. 05. 2022.

Příjemci podpory:

 • 1 Zemědělský podnikatel, výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu, výrobce krmiv, nebo jiný subjekt aktivní ve zpracování, uvádění na trh a vývoji zemědělských produktů.
 • 2 Držitelé (vlastníci, nájemci, pachtýři nebo vypůjčitelé) lesů, kteří jsou soukromými osobami, jejich sdruženími s právní subjektivitou nebo spolky, vysokými školami se školním lesním podnikem, středními školami nebo učilišti se školním polesím, obcemi, právnickými osobami zřízenými nebo založenými obcemi nebo kraji nebo jsou dobrovolnými svazky obcí.
 • 3 Podnikatelské subjekty (FO a PO) – mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech, jakož i zemědělci.
 • 4 Subjekt zajišťující odborné vzdělávání či jiné předávání znalostí a informační akce.
 • 5 Vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel PUPFL. Sdružení s právní subjektivitou a spolek vlastníků, nájemců, pachtýřů nebo vypůjčitelů PUPFL.
 • 6 Obec nebo zemědělský podnikatel.
 • 7 Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí, nestátní neziskové organizace (spolek, ústav, o.p.s.), registrované církve a náboženské společnosti a evidované (církevní) právnické osoby, dále školské právnické osoby vykonávající činnost škol a zapsané ve školském rejstříku, které nejsou zřízeny krajem či organizační složkou státu.

Typy podporovaných aktivit:

 • 1 Zpracování zemědělské produkce a její uplatnění na trhu.
 • 2 Podpora lesního hospodaření a šetrných technologií včetně zpracování.
 • 3 Diverzifikace nezemědělských činností pro posilování venkovské ekonomiky.
 • 4 Zvyšování odborné úrovně podnikatelů v zemědělství pro konkurenceschopné podnikání v méně příznivých podmínkách pro zemědělství na území MAS Pošumaví.
 • 5 Podporou neproduktivní funkce lesa zvýšit jeho využití pro volnočasové aktivity obyvatel Pošumaví.
 • 6 Podpora rekonstrukce a výstavby lesnické infrastruktury včetně obnovy nebo výstavby souvisejících objektů a technického vybavení.
 • 7 Základní služby  a obnova vesnic ve venkovských oblastech.
  • a) Veřejná prostranství v obcích.
  • b) Mateřské a základní školy.
  • d) Obchody pro obce.
  • f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven.
  • h) Muzea a expozice pro obce.

Forma a výše podpory:

 • 1 Celková alokace činí   2 000 000 Kč.
 • 2 Celková alokace činí   2 000 000 Kč.
 • 3 Celková alokace činí   2 000 000 Kč.
 • 4 Celková alokace činí      500 000 Kč.
 • 5 Celková alokace činí      500 000 Kč.
 • 6 Celková alokace činí   2 000 000 Kč.
 • 7 Celková alokace činí 16 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • 2 V případě investic do techniky a technologie pro lesní hospodářství se podpora vztahuje pouze na stroje, které jsou určeny pro hospodaření na PUPFL45; C.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>