Přeskočit na obsah

MAS Pošumaví — Společná zemědělská politika

Cílem Programu rozvoje venkova je konkurenceschopné zemědělství, udržitelné řízení přírodních zdrojů, pozitivní opatření v oblasti klimatu a vyvážený územní rozvoj venkovských oblastí.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 10. 06. 2024 do 10. 07. 2024.

Příjemci podpory:

 • 1 Fiche 1  — Zemědělský podnikatel, výrobce potravin, výrobce krmiv nebo jiné subjekty aktivní ve zpracování, uvádění na trh a vývoji zemědělských produktů uvedených v příloze I Smlouvy o fungování EU jako vstupní produkt.
 • Fiche 2 — Podnikatelské subjekty podnikající v lesnictví nebo souvisejícím odvětví, držitelé lesa.
 • Fiche 4 — Podnikatelské subjekty splňující definici malého a středního podniku.
 • Fiche 5 —  Obce, svazky obcí, jejich příspěvkové organizace a nestátní neziskové organizace.

Typy podporovaných aktivit:

 • Fiche 1  — Zemědělské podnikání, včetně precizního a udržitelného zemědělství.
 • Fiche 2 — Lesnické podnikání a hospodaření v lese.
 • Fiche 4 — Podnikání malých a středních podniků.
 • Fiche 5 — Základní služby a obnova obcí.

Forma a výše podpory:

 • Fiche 1  Celková alokace činí 2 500 000 Kč.
 • Fiche 2 Celková alokace činí 5 000 000 Kč.
 • Fiche 4 Celková alokace činí 5 000 000 Kč.
 • Fiche 5 Celková alokace činí 20 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Fiche 4 — Dotaci nelze poskytnout na podnikání v oblasti dotačního poradenství a provozování herních automatů; K.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru