Přeskočit na obsah

MAS Přiďte pobejt! — OPZ — Sociální služby III.

Dotace na zajištění kvalitních a dostupných sociálních služeb, poskytovaných jak pobytovou, ambulantní, tak terénní formou.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 24. 4. 2019, 8:00 do 30. 8. 2019, 12:00 hodin

Příjemci podpory:

 • Nestátní neziskové organizace, Obce, Dobrovolné svazky obcí, Organizace zřizované obcemi, Poradenské a vzdělávací instituce, Školy a školská zařízení, Obchodní korporace, OSVČ, Poskytovatelé sociálních služeb.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených prostřednictvím poskytování vybraných sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a prostřednictvím dalších programů a činností v oblasti sociálního začleňování.
 • Podpora komunitních center jako prostředků sociálního začleňování nebo prevence sociálního vyloučení. 
  • Sociální služby.
  • Další programy a činnosti v oblasti sociálního začleňování.
  • Komunitní sociální práce.
  • Komunitní centra.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 400 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 2 000 000 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 85 %.
  • Státní rozpočet — 0 — 15 % dle kategorie žadatele.

Specifika a omezení:

 • Datum ukončení realizace projektu je do 31. 12. 2022.
 • V rámci této výzvy není využití křížového financování umožněno.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7705”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru