Přeskočit na obsah

MAS Prostějov venkov o.p.s. – IROP – Vzdělávání

Dotace na novou výstavbu, zlepšení technického stavu a vybavení prostor pro vzdělávání včetně zázemí a prostor pro duchovní rozvoj.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. 9. 2023, 12:00 do 12. 10. 2023, 12:00.

Příjemci podpory:

 • Kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání, ostatní právnické osoby, vykonávající činnost škol a školských zařízení, zapsané v Rejstříku škol a školských zařízení.

Typy podporovaných aktivit:

 • A 2.1 Nová výstavba, zlepšení technického stavu a vybavení prostor pro vzdělávání včetně zázemí a prostor pro duchovní rozvoj.
 • A.2.3 Inovace, robotizace a digitalizace ve vzdělávání.
 • Infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny a učebny neúplných škol.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 350 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 4 000 000 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 95 %.
  • Státní rozpočet — 0 %.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 30. 06. 2029.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru