Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

MAS Rakovnicko – Programový rámec PRV

tractor-3353349__340
Share Button

Cílem této dotace je podpořit rozvoj venkova v oblasti zemědělského i nezemědělského podnikání, tak i v oblasti odpovědného hospodaření v krajině.

Příjem žádostí:

 • Datum podání žádostí o podporu: od 01. 03. 2021 do 16. 04. 2021.

Příjemci podpory:

 • 1. Zemědělský podnik – zemědělský podnikatel.
 • 2 Podnikatelské subjekty (FO a PO) – mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech, jakož i zemědělci.
 • 3. Zemědělská infrastruktura – obec, zemědělský podnikatel.
 • 4. Lesnická infrastruktura - Obec nebo zemědělský podnikatel.
 • 5. Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech - Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí, dále školské právnické osoby vykonávající činnost škol a zapsané ve školském rejstříku, které nejsou zřízeny krajem či organizační složkou státu, nestátní neziskové organizace (spolek, ústav, o.p.s.), registrované církve a náboženské společnosti a evidované (církevní) právnické osoby.

Typy podporovaných aktivit:

 • 1. Zemědělský podnik.
 • 2. Podnikání.
 • 3. Zemědělská infrastruktura.
 • 4. Lesnická infrastruktura.
 • 5. Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech:
  • a) Veřejná prostranství v obcích.
  • b) Mateřské a základní školy.
  • c) Hasičské zbrojnice.
  • d) Obchody pro obce.
  • e) Vybrané kulturní památky.
  • f) Kulturní a spolkové zařízení včetně knihoven.
  • g) Stezky.
  • h) Muzea a expozice pro obce.

Forma a výše podpory:

 • 1. Celková alokace činí   3 263 496 Kč.
 • 2 Celková alokace činí    2 999 940 Kč.
 • 3. Celková alokace činí   2 475 964 Kč.
 • 4. Celková alokace činí   5 000 000 Kč.
 • 5. Celková alokace činí 16 340 712 Kč.

Specifika a omezení:

 • 4 V případě zemědělské infrastruktury může být projekt realizován pouze tam, kde je infrastruktura zdarma přístupná veřejnosti k rekreačním účelům.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>