Přeskočit na obsah

MAS Region HANÁ Výzva č. 1 – OPZ Komunitní centra

Dotace bude mít za cíl pomoci  nastartovat činnost komunitních center jako míst pro sociální začleňování nebo prevenci sociálního vyloučení. Komunitní centra by měly fungovat na bázi spolupráce, pro rozšíření kvality a dostupnosti nabízených služeb a činností.

Příjem žádostí:

 • Datum podání žádostí o podporu: 31. 7. 2018.

Příjemci podpory:

 • Obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.
 • Dobrovolné svazky obcí.
 • Organizace zřizované obcemi.
 • Organizace zřizované kraji.
 • Příspěvkové organizace.
 • Nestátní neziskové organizace.

Typy podporovaných projektů:

 • Kulturní/multikulturní aktivity.
 • Výchovně/vzdělávací aktivity.
 • Aktivity neformálních skupin veřejnosti a občanských iniciativ.
 • Environmentální aktivity a podpora jejich využití.
 • Aktivity podporující zapojování cílových skupin do dobrovolnické činnosti.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů je 400 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů je 5 360 000 Kč.
 • Obce, Dobrovolné svazky obcí, Příspěvkové organizace zřizované kraji a obcemi (s výjimkou škol a školských zařízení): 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj 85 %.
  • Státní rozpočet 10 %.
  • Míra spolufinancování žadatele ční 5 %.
 • Soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost, Obecně prospěšné společnosti, Spolky, Ústavy, Církve a náboženské společnosti, Nadace a nadační fondy, Místní akční skupiny, Hospodářská komora, Agrární komora, Svazy, asociace: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj 85 %.
  • Státní rozpočet 0 %.
  • Míra spolufinancování žadatele ční 15 %.

Specifika a omezení:

 • Součástí nákladů projektu mohou být i náklady na celoživotní vzdělávání sociálních pracovníků.
 • V této výzvě nebudou podporovány volnočasové aktivity.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

[mpress_banner banner=“7705”]

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru