Přeskočit na obsah

MAS Region HANÁ Výzva č. 1. OPZ Prorodinná opatření

Tato dotace má za cíl sladit profesní a rodinný život k podpoře rodiny a k předcházení sociálního vyloučení osob včetně jejich uplatnitelnosti na trhu práce, tedy zvýšit zaměstnanost pečujících osob (rodičů a dětí). Cíl bude naplňován díky zlepšení cenové a kvalitativní dostupnosti zařízení a služeb péče o děti.

Příjem žádostí:

 • Datum podání žádostí o podporu: do 31. 7. 2018.

Příjemci podpory:

 • Poskytovatelé sociálních služeb.
 • Nestátní neziskové organizace.
 • Obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.
 • Organizace zřizované obcemi působící v sociální oblasti.
 • Dobrovolné svazky obcí.
 • Vzdělávací a poradenská instituce.
 • Školy a školská zařízení.
 • Obchodní korporace.
 • OSVČ.

Typy podporovaných projektů:

 • Zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování (ranní či odpolední pobyt).
 • Doprovody na kroužky a zájmové aktivity.
 • Příměstské tábory.
 • Společná doprava dětí do/ze školy, dětské skupiny a/nebo příměstského tábora.
 • Dětské skupiny.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů je 400 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů je 5 350 000 Kč.
 • Obce, Příspěvkové organizace zřizované kraji a obcemi (s výjimkou škol a školských zařízení), Dobrovolné svazky obcí: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj 85 %.
  • Státní rozpočet 10 %.
  • Míra spoluúčasti žadatele činí 5 %.
 • OSVČ:
  • Evropský fond pro regionální rozvoj 85 %.
  • Státní rozpočet 0 %.
  • Míra spoluúčasti žadatele činí 15 %.

Specifika a omezení:

 • S rodiči musí příjemce uzavřít písemnou smlouvu o poskytování služby s aktualizací alespoň na každý školní rok.
 • Doporučuje se uzavřít pojištění odpovědnosti za škody (zahrnující pobyt v prostorách zařízení i volný pohyb dětí mimo zařízení), výdaj lze hradit z nepřímých nákladů projektu!

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

[mpress_banner banner=“7705”]

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru