Přeskočit na obsah

MAS Region Pošembeří — IROP — Cestovní ruch

Dotace na budování a revitalizace doprovodné infrastruktury cestovního ruchu (např. odpočívadla, sociální zařízení, fyzické prvky navigačních systémů).

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 31. 1. 2024, 12:00:00 do 24. 4. 2024, 12:00:00.

Příjemci podpory:

 • Kraje, Obce, dobrovolné svazky obcí, kraje, organizace zřizované nebo zakládané obcemi/kraji, OSS, PO OSS, NNO činné v oblasti cestovního ruchu minimálně 2 roky, církve, církevní organizace, státní podnik.

Typy podporovaných aktivit:

 • Veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu: 
  • budování a revitalizace doprovodné infrastruktury cestovního ruchu (např. odpočívadla, sociální zařízení, fyzické prvky navigačních systémů);
  • budování páteřních, regionálních a lokálních turistických tras a revitalizace sítě značení;
  • propojená a otevřená IT řešení návštěvnického provozu a navigačních systémů měst a obcí;
  • rekonstrukce stávajících a budování nových turistických informačních center;
  • veřejná infrastruktura pro vodáckou a vodní turistiku / rekreační plavbu;
  • doprovodná část projektu: Zvýšení energetické účinnosti při renovaci/výstavbě budov.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 300 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 375 000 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 80 %.
  • Státní rozpočet — 15 %.
  • Vlastní zdroje — 5 %.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 30. 06. 2029.
 • Realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti o podporu v MS 2021+.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru