Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

MAS Říčansko – IROP – Územní rozvoj

papers-3819540__340
Share Button

Dotace na zpracování územních plánů a změn územních plánů dále na zpracování regulačních plánů z vlastního podnětu obce, které nenahrazují územní rozhodnutí.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 31. 3. 2020, 8:00.

Příjemci podpory:

 • Obce.

Typy podporovaných aktivit:

 • Územní plány:
  • a) Zpracování územních plánů.
  • b) Zpracování změn územních plánů.
 • Regulační plány:
  • Zpracování regulačních plánů z vlastního podnětu obce, které nenahrazují územní rozhodnutí.
 • Územní studie.
  • Zpracování územních studií:
   • a) zaměřených na veřejnou technickou infrastrukturu, na veřejnou dopravní infrastrukturu nebo na veřejná prostranství,
   • b) zaměřených na řešení krajiny správního obvodu ORP.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu není stanoveno.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 500 000 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt:
  • Evropský fond pro regionální rozvoj – 95 %.
  • Státní rozpočet – 0%.

Specifika a omezení:

 • Nemohou být podpořeny nové územní plány obcí, které měly územní plán financovaný z národního programu MMR „Územní plán“ (výzvy pro rok 2016, 2017 a 2018) a dosud neuplynula tříletá lhůta od Rozhodnutí o poskytnutí dotace a vydání Územního plánu včetně nabytí účinnosti. Též nemohou být podpořeny územní plány z oblasti intervence 5.3 IOP, jestliže dosud neuběhla pětiletá doba udržitelnosti projektu z IOP, tzn. pět let od ukončení realizace projektu. Tato podmínka se nevztahuje na zpracování změn územních plánů. Pokud obec financovala územní plán z oblasti intervence 5.3 IOP, může financovat změnu tohoto plánu ze specifického cíle 3.3 IROP
 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 30. 06. 2023.
 • Křížové financování není možné.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>