Přeskočit na obsah

MAS Říčansko — OPZ — Prorodinná opatření

Na území MAS Říčanska dochází k vysokému růstu tzv. „pražské“ migrace mladých rodin. Přiliv obyvatel do území však není doprovázen odpovídajícími službami, zejména pokud jde o zajištění péče o děti. Problematické jsou nízké kapacity základních a mateřských škol. Soukromé školky jsou pro řadu rodičů finančně nedostupné, je potřeba zajistit inovativní formy péče o děti, podpořit zakládání dětských skupin, vzdělávání pečujících osob, aby se rodiče mohly věnovat i profesnímu životu. K řešení  situace bude napomáhat tento dotační program.

Příjem žádosti:

 • Datum ukončení příjmu žádostí o podporu do 02. 06. 2019, 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Místní akční skupina; Obce; Dobrovolné svazky obcí; Organizace zřizované obcemi; Nestátní neziskové organizace; OSVČ; Poradenské a vzdělávací instituce; Školy a školská zařízení.

Typy podporovaných projektů:

 • Zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování (ranní či odpolední pobyt).
 • Doprovody na kroužky a zájmové aktivity.
 • Příměstské tábory.
 • Dětské skupiny:
  • Dětské skupiny pro veřejnost.
  • Podnikové dětské skupiny.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 400 000 CZK.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 1 999 000 CZK.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 85 %.
  • Státní rozpočet — 0 — 15 % dle kategorie žadatele.

Specifika a omezení:

 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu je 31. 12. 2022.
 • V rámci této výzvy není využití křížového financování umožněno.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru