Přeskočit na obsah

MAS Rožnovsko — IROP — Sociální služby

Dotace na rekonstrukce a úpravy objektu, či zázemí pro poskytování sociální služby, nákup pozemků a staveb, pořízení vybavení, pořízení automobilu pro účely poskytování terénní nebo ambulantní sociální služby.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 15. 12. 2021, 12:00.

Příjemci podpory:

 • Kraje, Obce, Organizace zřizované kraji, Organizace zakládané kraji, Organizace zřizované obcemi, Organizace zakládané obcemi, Dobrovolné svazky obcí, Organizace zřizované dobrovolnými svazky obcí, Organizace zakládané dobrovolnými svazky obcí, Organizační složky státu, Příspěvkové organizace organizačních složek státu, Nestátní neziskové organizace, Církve, Církevní organizace.

Typy podporovaných aktivit:

 • Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální služby: 
  • Podporována bude rekonstrukce a úpravy objektu, či zázemí pro poskytování sociální služby, nákup pozemků a staveb, pořízení vybavení, pořízení automobilu pro účely poskytování terénní nebo ambulantní sociální služby.
  • Sociální služby jsou definovány zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů.

Forma a výše podpory:

 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 95 %.
  • Státní rozpočet — 0 %.
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 200 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 1 052 631 Kč.

Specifika a omezení:

 • Realizace projektu musí být ukončena nejpozději 30. 06. 2023.
 • Křížové financování není možné.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru