Přeskočit na obsah

MAS rozvoj Kladenska a Prahy-západ, z.s. — IROP — Doprava

Dotace na výstavbu, modernizaci, rekonstrukci nebo stavební úpravy komunikace pro pěší či komunikace pro cyklisty.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 02. 04. 2024 v 10:00 hodin do 30. 04. 2024 v 23:59 hodin.

Příjemci podpory:

 • Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané, dobrovolnými svazky obcí.

Typy podporovaných aktivit:

 • Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu: 
  • výstavba, modernizace a rekonstrukce komunikací pro pěší v trase nebo v křížení pozemní komunikace s vysokou intenzitou dopravy (A);
  • zvyšování bezpečnosti nemotorové dopravy stavebními úpravami komunikací pro pěší a pro cyklisty a instalace prvků zklidňujících dopravu v nehodových lokalitách, včetně doprovodné části projektu (B).
 • Infrastruktura pro cyklistickou dopravu: 
  • Výstavba, modernizace a rekonstrukce vyhrazených komunikací pro cyklisty sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami, nebo napojující se na stávající komunikace pro cyklisty, včetně doprovodné infrastruktury.
  • Realizace doprovodné cyklistické infrastruktury při vyhrazených komunikacích pro cyklisty s vysokou intenzitou dopravy
 • Dílčí aktivity mohou být v projektu libovolně kombinovány.

Forma a výše podpory:

 • Míra podpory: 95 %.
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt je 500 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů na projekt 7 500 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Datum ukončení realizace projektu 30. 6. 2026.
 • Realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti o podporu v MS2021+.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru