Přeskočit na obsah

MAS Rozvoj Krnovska — IROP — Cestovní ruch

Cílem projektu je rozvoj veřejné infrastruktury cestovního ruchu sloužící návštěvníkům a rezidentům s důrazem na rekreační a volnočasové využití.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 31. 12. 2023 v 12:00 hod. do 29. 02. 2024 v 12:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Obce, dobrovolné svazky obcí, kraje, organizace zřizované nebo zakládané obcemi/kraji, OSS, PO OSS, NNO činné v oblasti cestovního ruchu minimálně 2 roky, církve, církevní organizace, státní podnik.

Typy podporovaných aktivit:

 • Veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu:
  • budování a revitalizace doprovodné infrastruktury cestovního ruchu (např. odpočívadla, sociální zařízení, fyzické prvky navigačních systémů),
  • budování páteřních, regionálních a lokálních turistických tras a revitalizace sítě značení,
  • propojená a otevřená IT řešení návštěvnického provozu a navigačních systémů měst a obcí,
  • rekonstrukce stávajících a budování nových turistických informačních center,
  • veřejná infrastruktura pro vodáckou a vodní turistiku / rekreační plavbu,
  • parkoviště u atraktivit cestovního ruchu.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt je 230 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů na projekt 1 052 632 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt:
  • Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR) — 95 %.
  • Státní rozpočet (SR) — 0 %
  • Vlastní zdroje žadatele: 5 %.

Specifika a omezení:

 • Datum ukončení realizace projektu do 30. 6. 2025.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru