Přeskočit na obsah

MAS Rozvoj Krnovska — IROP — Hasiči

Dotace na podporu jednotek sboru dobrovolných hasičů kategorie jednotek požární ochrany II, III a IV.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 31. 12. 2023 v 12:00 hod. do 29. 02. 2024 v 12:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Obce, které zřizují jednotky sboru dobrovolných hasičů zařazené do kategorie jednotek požární ochrany II, III a V (§ 29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů).

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů kategorie jednotek požární ochrany II, III a IV.:
  • Posílení odolnosti stávajících a vybudování nových zbrojnic včetně pořízení zařízení a technického a technologického vybavení zbrojnic jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí kategorie JPO II, III a V.
  • Pořízení materiálně technického vybavení pro výkon činnosti jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí kategorie JPO II, III a V.
  • Vybudování umělého zdroje požární vody pro požární účely, revitalizace stávajících umělých vodních požárních nádržích v obci sloužících jako zdroj požární vody.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 130 000 CZK.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 5 263 158 CZK.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR) — 80 %.
  • Státní rozpočet (SR) — 15 %
  • Vlastní zdroje žadatele: 5 %.

Specifika a omezení:

 • Realizace projektu nesmí být ukončena před podáním projektového záměru na MAS Rozvoj Krnovska. Realizace projektu může být ukončena před vydáním prvního PA/Rozhodnutí.
 • Datum ukončení realizace projektu do 30. 6. 2029.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru