Přeskočit na obsah

MAS Sdružení Růže – IROP – Kultura — Památky II. — Revitalizace kulturních památek

Dotace na podporu kultury a zachování kulturního dědictví formou revitalizace kulturních památek.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. 5. 2024, 8:00 do 30. 6. 2024, 23:59.

Příjemci podpory:

 • Vlastníci památek.
 • Subjekty s právem hospodaření.

Typy podporovaných aktivit:

 • Revitalizace kulturních památek: 
  • revitalizace kulturních památek;
  • expozice;
  • depozitáře;
  • technické zázemí;
  • návštěvnická a edukační centra;
  • restaurování, vybavení pro konzervaci a restaurování;
  • evidence a dokumentace mobiliárních fondů;
  • parkoviště u památek – max. 10 % celkových způsobilých výdajů.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 300 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 1 458 736 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 80 %.
  • Státní rozpočet — 15 %.

Specifika a omezení:

 • V případě kladného rozhodnutí o výběru projektu bude vydáno souhlasné vyjádření MAS o souladu s platností do 31. října 2024. Toto vyjádření o souladu je povinnou přílohou při podání žádosti do systému MS2021+.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru