Přeskočit na obsah

MAS Sdružení Růže – IROP – Revitalizace souboru vybraných památek

Dotace na podporu kultury a zachování kulturního dědictví formou obnovení památek, restaurování části památek a mobiliářů, odstraňování přístupových bariér, zvýšení ochrany památky a jejího zabezpečení.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 13. 6. 2019, 11:00.

Příjemci podpory:

 • Vlastníci památek nebo subjekty s právem hospodaření (podle zápisu v katastru nemovitostí), kromě fyzických osob nepodnikajících.

Typy podporovaných aktivit:

 • Obnova památek.
 • Restaurování části památek a mobiliářů.
 • Odstraňování přístupových bariér.
 • Zvýšení ochrany památky a jejího zabezpečení.
 • Rekonstrukce stávajících expozic a depozitářů a budování nových expozic a depozitářů.
 • Digitalizace památek a mobiliářů.
 • Obnova parků a zahrad u souboru památek.
 • Modernizace, popř. výstavba nezbytných objektů sociálního, technického a technologického zázemí.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: není stanovena.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 443 550 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 95 %.
  • Státní rozpočet — 0 %.

Specifika a omezení:

 • Datum ukončení realizace projektu je do 31. 12. 2020.
 • V rámci této výzvy není využití křížového financování umožněno.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru