Přeskočit na obsah

MAS Sdružení Růže — IROP – Veřejná prostranství II. — Zelená infrastruktura ve veřejném prostranství měst a obcí

Dotace na podporu projektů veřejných prostranství zaměřené na veřejnou a technickou infrastrukturu a související zelenou infrastrukturu (modrou a zelenou složku) a opatření v řešeném území nezbytná pro rozvoj a zlepšení kvality ekosystémových služeb měst a obcí.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. 5. 2024, 8:00 do 30. 6. 2024, 23:59.

Příjemci podpory:

 • Obce, kraje, organizace zřizované nebo zakládané obcemi / kraji, organizační složky státu (OSS), příspěvkové organizace OSS (PO OSS), církve, církevní organizace, státní podniky, státní organizace, veřejné a státní vysoké školy.

Typy podporovaných aktivit:

 • Revitalizace, modernizace a dostupnost stávajících veřejných prostranství ve vazbě na veřejnou a technickou infrastrukturu a související zelenou infrastrukturu.
 • Revitalizace a úprava nevyužívaných ploch, vznik a dostupnost nového veřejného prostranství ve vazbě na veřejnou a technickou infrastrukturu a související zelenou infrastrukturu.

Forma a výše podpory:

 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 80 %.
  • Státní rozpočet — 0 — 15 %.
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 500 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 3 819 368 Kč.

Specifika a omezení:

 • V případě kladného rozhodnutí o výběru projektu bude vydáno souhlasné vyjádření MAS o souladu s platností do 31. října 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru