Přeskočit na obsah

MAS Sdružení Růže — IROP – Vzdělávání I. MŠ — Infrastruktura mateřských škol a zařízení péče o děti typu dětské skupiny

Dotace na navýšení kapacit mateřských škol v území působnosti MAS.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 15. 9. 2023, 8:00 do 15. 10. 2023, 23:59.

Příjemci podpory:

 • Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, které minimálně 2 roky bezprostředně před podáním žádosti nepřetržitě působí v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb, církve, církevní organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, školské právnické osoby, ostatní právnické osoby, vykonávající činnost škol a školských zařízení, zapsané v Rejstříku škol a školských zařízení (např. akciové společnosti, komanditní společnosti, společnosti s ručením omezeným, veřejné obchodní společnosti).

Typy podporovaných aktivit:

 • Aktivita Infrastruktura mateřských škol a zařízení péče o děti typu dětské skupiny: 
  • navýšení kapacit v mateřské škole  v území působnosti MAS;
  • zvyšování kvality podmínek v MŠ pro poskytování vzdělávání, včetně vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, s ohledem na zajištění hygienických požadavků v MŠ, kde jsou nedostatky identifikovány krajskou hygienickou stanicí;
  • navyšování kapacit a vznik nových zařízení péče o děti typu dětské skupiny.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 500 000Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 2 000 000 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 80 %.
  • Státní rozpočet — 15 %.

Specifika a omezení:

 • Na jedno IZO je možné podat pouze jednu žádost o podporu.
 • V případě kladného rozhodnutí o výběru projektu bude vydáno souhlasné vyjádření MAS o souladu s platností do 15. ledna 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru