Přeskočit na obsah

MAS Sdružení Růže — Společná zemědělská politika

Cílem Programu rozvoje venkova je udržitelné řízení přírodních zdrojů, pozitivní opatření v oblasti klimatu a vyvážený územní rozvoj venkovských oblastí.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 22. 4. 2024 do 10. 5. 2024.

Příjemci podpory:

  • 1 Podnikatelské subjekty splňující definici malého a středního podniku.
  • 2 Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí, nestátní neziskové organizace (spolek, ústav, o.p.s.), registrované církve a náboženské společnosti a evidované (církevní) právnické osoby.
  • 3 Obce, svazky obcí, jejich příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace, zemědělský podnikatel a držitel lesa.

Typy podporovaných aktivit:

  • 1 Podnikání .
  • 2 Žijeme venkovem.
  • 3 Neproduktivní infrastruktura.

Forma a výše podpory:

  • Celková alokace výzvy činí: 28 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

  • 3 Dotaci nelze poskytnout na výstavbu a rekonstrukci cyklostezky (lze povolit značení cyklotrasy/cyklostezky, případně přírodní jednosměrné trasy pro kola); K.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru