Přeskočit na obsah

MAS Sdružení Západní Krušnohoří — IROP — Hasiči

Dotace na podporu jednotek sboru dobrovolných hasičů kategorie jednotek požární ochrany II, III a IV.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 29. 11. 2023, 08:00 hod. do 31. 01. 2024, 24:00 hod..

Příjemci podpory:

 • Obce, které zřizují jednotky sboru dobrovolných hasičů zařazené do kategorie jednotek požární ochrany II, III a V (§ 29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů).

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů kategorie jednotek požární ochrany II, III a IV.:
  • Výstavba a rekonstrukce požárních zbrojnic;
  • Pořízení požární techniky, věcných prostředků požární ochrany;
  • Vybudování a revitalizace umělých vodních požárních nádrží v obcích.
  • Doprovodná část projektu: Zvýšení energetické účinnosti při renovaci/výstavbě budov je doprovodnou (nepovinnou) částí projektu na úrovni způsobilých výdajů a bude intenzivně podporováno tam, kde to bude možné, a propagováno mezi žadateli. V případě památkově chráněných budov bude zvýšení energetické účinnosti využito tak, aby nedošlo ke změně charakteru či vzhledu budov.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 130 000 CZK.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 5 000 000 CZK.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 95 %.
  • Státní rozpočet — 0 %.

Specifika a omezení:

 • Datum ukončení realizace projektu je do 30. 06. 2027.
 • Realizace projektu nesmí být ukončena před následným podáním plné žádosti o podporu v MS 2021+.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru