Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

MAS Sdružení Západní Krušnohoří – IROP – Vzdělávání

hra
Share Button

Dotace na infrastrukturu škol a školských zařízení, u kterých bude podpořena nová výstavba, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory).

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 13. 03. 2020, 9:00:00 do 15. 07. 2020, 18:00.

Příjemci podpory:

 • Společné pro všechny aktivity:
  • Organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.
 • Aktivita Infrastruktura základních škol:
  • Školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání.
 • Aktivita Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání:
  • Školy a školská zařízení v oblasti předškolního vzdělávání.
  • Školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání.

Typy podporovaných aktivit:

 • Infrastruktura základních škol:
  • stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury základních škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí,
  • rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.),
  • nákup pozemků a staveb (nemovitostí),
  • pořízení vybavení budov a učeben,
  • pořízení kompenzačních pomůcek,
  • zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu.
 • Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání:
  • přístavby, nástavby a stavební práce spojené s vybudováním infrastruktury pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání,
  • rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.),
  • nákup pozemků a staveb (nemovitostí),
  • pořízení vybavení budov a učeben,
  • pořízení kompenzačních pomůcek Podpora může být poskytnuta pouze ve vazbě na klíčové kompetence (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory).

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu  není stanovena.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 13 368 967,90 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt:
  • Evropský fond pro regionální rozvoj – 95 %.
  • Státní rozpočet – 0 %.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 20. 3. 2023.
 • Výdaje na realizaci projektu za hranici MAS Sdružení Západní Krušnohoří jsou nezpůsobilé.
 • Křížové financování není možné.
 • Projektové záměry musí být v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání nebo s Krajským akčním plánem vzdělávání.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>