Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

MAS Sdružení Západní Krušnohoří – Podpora komunitního života na venkově

volleyball-team-1561544__340
Share Button

Dotace na podporu spolkové činnosti a drobný komunitní život v obcích na území MAS Sdružení Západní Krušnohoří.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od d 7. února 2022 do 25. února 2022.

Příjemci podpory:

 • Obecně prospěšná společnost, spolek, ústav, obec s max. 1 500 obyvateli.
 • Žadatel musí mít sídlo na území MAS Sdružení Západní Krušnohoří, z.s..
 • Právní subjektivita žadatele vznikla před datem 1. 1. 2021.

Typy podporovaných aktivit:

 • Oblast podpory č. 1:
  • Podpora spolkové činnosti.
 • Oblast podpory č. 2:
  • Podpora drobného komunitního života.
 • Projekty budou zaměřeny na drobný komunitní život a na spolková činnost v území (např. společenské, sportovní, kulturní akce, předávání znalostí, informační akce, aktivizace místního potenciálu). V rámci realizace těchto projektů může proběhnout drobná obnova a údržba občanské vybavenosti a veřejného prostoru nebo nákup drobných předmětů a drobného vybavení nezbytných pro realizaci projektu. Na projekt podpořený v rámci individuální výzvy MAS není možno žádat souběžně do jiných dotačních titulů nebo fondů Ústeckého kraje.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 10 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: nestanoveno.
 • Výše podpory: max. 85 % z celkových způsobilých výdajů.
 • Výše spoluúčasti: min. 15 % z celkových způsobilých výdajů.
 • Drobný dlouhodobý majetek zakoupený v rámci realizace projektů bude prokazatelně sloužit dané komunitě v obci ve veřejném zájmu. Nebude sloužit jako finanční zdroj, nebude půjčován za úplatu. Na zakoupení drobného dlouhodobého majetku lze využít maximálně 50 % částky přidělené dotace v rámci individuální výzvy, přičemž tato finanční částka nesmí překročit 10tis. Kč.

Specifika a omezení:

 • Výdaje vzniklé příjemcům podpory musí vyhovovat zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti.
 • Musí vzniknout příjemcům v přímé souvislosti s realizací projektu od 01. 07. 2021 do 31. 03. 2022.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>