Přeskočit na obsah

MAS Sdružení Západní Krušnohoří, z.s.– OPZ — sociální podnikání

Dotace na podporu vzniku  nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání – integrační sociální podnik a environmentální sociální podnik. Cílem podpory těchto aktivit je umožnit začlenění osob z vybraných cílových skupin do pracovního procesu včetně následného zvýšení jejich pracovního uplatnění na volném trhu práce.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 31. 7. 2019, 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Nestátní neziskové organizace.
 • Obchodní korporace.
 • OSVČ.

Typy podporovaných aktivit:

 • Vytvoření a zachování pracovních míst pro zaměstnance z cílových skupin.
 • Poskytování psychosociální podpory zaměstnancům z CS.
 • Marketing sociálního podniku.
 • Provozování sociálního podnikání.
 • Sledování environmentálního dopadu.
 • Zajištění péče o děti a další závislé osoby znevýhodněných pracovníků, zajištění dopravy znevýhodněných pracovníků apod.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 1 000 000 CZK.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 1 594 137,50 CZK.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 85 %.
  • Státní rozpočet — 0 %.

Specifika a omezení:

 • Datum ukončení realizace projektu je do 31. 12. 2022.
 • V rámci této výzvy není využití křížového financování umožněno.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru